PREMI D’INVESTIGACIÓ DE LA FUNDACIÓ
UNIVERSITÀRIA “CAMPUS D’ONTINYENT” EN INFERMERIA

Característiques de la convocatòria


El tema del projecte d’investigació estarà circumscrit a l’àrea de coneixement de la Infermeria en el context geogràfic de d’Ontinyent, la Vall d'Albaida o les Comarques Centrals. En aquesta primera edició es vol prioritzar el fer visible qualsevol aspecte relacionat amb la situació de pandèmia.
El premi s’atorga al projecte d’investigació, original i inèdit que permet aprofundir en el coneixement i que puga contribuir a destacar la importància de qualsevol dels aspectes de la Infermeria, tan en l’àmbit de l’Atenció Primària de la Salut, de la Salut Pública o de l’Atenció Especialitzada. A més a més de la qualitat i el rigor científic, es valorarà la
viabilitat de la proposta presentada.
Els participants hauran de respondre de l’autoria, l’originalitat i el caràcter inèdit del treball presentat, assumint les responsabilitats que se’n deriven, si en l’elaboració es vulneren drets de propietat intel·lectual de tercers.


BASES DEL PREMI D’INVESTIGACIÓ  DE LA FUNDACIÓ
UNIVERSITÀRIA “CAMPUS D’ONTINYENT”
EN INFERMERIA


COMUNICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL JURAT I RELACIÓ DELS TREBALLS PRESENTATS


VEREDICTE PREMI D’INVESTIGACIÓ DE LA FUNDACIÓ
UNIVERSITÀRIA “CAMPUS D’ONTINYENT” EN INFERMERIA