La Fundació

Missió

La Fundació Universitària Vall d’Albaida es va constituir en 1998 per a possibilitar la implantació i manteniment de les activitats pròpies de la Universitat de València en la comarca de la Vall d’Albaida, així com promoure, finançar, desenvolupar o divulgar qualsevol activitat de caràcter científic, docent o cultural relacionada amb la pròpia Universitat.

La finalitat de la Fundació podrà complir-se també mitjançant la col·laboració amb altres persones físiques o jurídiques.

Patronat


Comptes

Estatuts

Convenis i subvencions

Ètica i transparencia

Pla d'actuació