PREMI D’INVESTIGACIÓ DE LA FUNDACIÓ
UNIVERSITÀRIA “CAMPUS D’ONTINYENT” EN CIÈNCIES DE
L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT

Característiques de la convocatòria

El tema del projecte d’investigació estarà circumscrit a l’àmbit de les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport en el context geogràfic de d’Ontinyent, la Vall d'Albaida o les Comarques Centrals. En aquesta primera edició es vol prioritzar el fer visible qualsevol aspecte relacionat amb la situació de pandèmia.

El premi s’atorga al projecte d’investigació, original i inèdit que permet aprofundir en el coneixement i que puga contribuir a destacar la importància de qualsevol dels aspectes de les Ciències de l’Activitat Física i l’Esport en la situació d’emergència sanitària viscuda. A més a més de la qualitat i el rigor científic, es valorarà la viabilitat de la proposta presentada.

Els participants hauran de respondre de l’autoria, l’originalitat i el caràcter inèdit de treball presentat, assumint les responsabilitats que se’n deriven, si en l’elaboració es vulneren drets de propietat intel·lectual de tercers.ES DEL PREMI D’INVESTIGACIÓ DE LA FUNDACIÓ
UNIVERSITÀRIA “CAMPUS D’ONTINYENT” EN CIÈNCIES DE
L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT


COMUNICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL JURAT I RELACIÓ DELS TREBALLS PRESENTATS

VEREDICTE PREMI D’INVESTIGACIÓ DE LA FUNDACIÓ
UNIVERSITÀRIA “CAMPUS D’ONTINYENT” EN CIÈNCIES DE
L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT