La Fundació Universitària convoca el XII Premi d’Investigació econòmica J.J. Renau Piqueras dotat amb 5.000 euros

El premi porta el nom d’un dels màxims valedors en la implantació del Campus Universitari d’Ontinyent i pretén contribuir al progrés del coneixement de la realitat econòmic-empresarial de la comarca.

La Fundació Universitària Campus Ontinyent ha convocat la XII edició del premi d’investigació Econòmica “Juan José Renau Piqueras”. Es tracta d’un premi dotat amb 5.000 euros que pretén contribuir al progrés del coneixement de la realitat econòmic-empresarial i que es va crear en memòria de qui fora un dels màxims valedors per a la implantació del Campus Universitari d’Ontinyent, Juan José Renau, Degà de la Facultat d’Econòmiques de la Universitat de València i Catedràtic d’Organització d’empreses.

Segons les bases, els treballs presentats hauran de versar sobre aspectes directament relacionats amb la creació, el funcionament o el desenvolupament de l’empresa i representar una aportació al coneixement científic d’aquesta realitat. En la valoració del jurat es tindrà en compte, a més de la qualitat i el rigor científic de la investigació, l’aplicabilitat del treball, així com la seua utilitat per a millorar l’adreça d’empreses, molt especialment d’aquelles que conformen el teixit empresarial de la comarca.
Els treballs hauran de lliurar-se abans del 15 de desembre en la seu la Fundació Universitària Campus Ontinyent, a la Plaça de Sant Domingo nº24 d’Ontinyent, on també es pot sol·licitar més informació, així com en el correu electrònic secretaria@fundaciocampusontinyent.es o en el telèfon 96 291 91 29.

El Jurat estarà constituït per la Presidenta Permanent, la Catedràtica Dra. Martina Menguzzato Boulard i per quatre membres, nomenats pel Patronat de la Fundació Universitària Campus Ontinyent a proposta de la Presidència, entre membres del món acadèmic i econòmic-empresarial. El veredicte del jurat es farà públic durant la segona quinzena del mes de gener de 2018, i els premis es lliuraran en un acte públic. El Premi estarà dotat de 5.000 euros, i el treball premiat podrà ser publicat per la Fundació Universitària Campus Ontinyent, si ho creu oportú, durant el termini màxim d’un any a partir de la data de lliurament del premi. Les bases completes poden ser consultades a la plana web www.fundaciocampusontinyent.es


Una conferència de Pablo Pineda obrirà el curs acadèmic 2017/2018 al Campus d’Ontinyent